Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia

TP - Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ cử người tham gia Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và chỉ đạo Thanh tra địa phương cử người tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các đoàn thanh tra, kiểm tra kỳ thi của địa phương. 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Chỉ thị nêu rõ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm chung về Kỳ thi với các nhiệm vụ: ban hành các văn bản chỉ đạo, quy chế, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; ra đề thi đáp ứng yêu cầu của kỳ thi; xây dựng hệ thống phần mềm dùng chung bảo đảm thống nhất, thuận lợi trong quá trình tổ chức thi ở các địa phương; xây dựng các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, trung thực, khách quan, đặc biệt là phần mềm và quy trình chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính...

 Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức Kỳ thi trên địa bàn. Năm nay, Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ cử người tham gia Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và chỉ đạo Thanh tra địa phương cử người tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các đoàn thanh tra, kiểm tra kỳ thi của địa phương.   

MỚI - NÓNG