Tham gia Bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng có được hỗ trợ đào tạo lại lao động?

0:00 / 0:00
0:00
Bạn đọc Nguyễn Văn Ba (Phú Yên) hỏi: Người lao động mới tham gia và đóng Bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng có được lập vào danh sách người lao động được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp không?

TRẢ LỜI:

Căn cứ Khoản 3, Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, một trong các điều kiện để người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp khi đóng đủ BHXH cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên.

Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp đã đóng đủ Bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên và có một số người lao động mới tham gia, đóng Bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng, thì những người lao động này vẫn được lập danh sách tham gia đào tạo kỹ năng nghề để duy trì việc làm.

Để hoàn thiện hồ sơ, đơn vị sử dụng lao động lập danh sách người lao động tham gia đào tạo theo Phụ lục 1 kèm theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, gửi cơ quan BHXH nơi đang quản lý thu BHXH đối với đơn vị qua Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, hoặc qua đường bưu điện, nộp trực tiếp.

Trường hợp đơn vị chưa thực hiện được giao dịch điện tử, thì gửi hồ sơ giấy (gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích). Cơ quan BHXH giải quyết trong thời gian không quá 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Nếu có thắc mắc liên quan tới các vấn đề về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, bạn đọc có thể liên hệ tổng đài 19009068 của BHXH Việt Nam, hoặc Email: bhxhtraloi@gmail.com để được hỗ trợ, tư vấn trực tiếp.

MỚI - NÓNG