Tên lửa SpaceX tạo lỗ hổng tạm thời rộng 900 km trên khí quyển

Tên lửa mang theo vệ tinh Formosat-5 tạo ra những luồng sóng xung kích và một lỗ hổng tạm thời có đường kính 900 km trên tầng điện ly.