Có 5 kết quả :

Nếu cần phải cưỡng chế những chung cư nguy hiểm cấp D

Nếu cần phải cưỡng chế những chung cư nguy hiểm cấp D

TPO - Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng: Đối với những chung cư nguy hiểm cấp D thì Thành phố phải tổ chức di dời ngay để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sống trong nhà CC đó cũng như các khu vực lân cận. Công tác di dời ngoài việc tuyên truyền, giải thích… cũng cần xây dựng chế tài cương quyết, thậm chí là có biện pháp cưỡng chế.