Tập huấn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường

Tập huấn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường
TP - Trong 2 ngày 8 và 9/1, tại Hà Nội diễn ra hội thảo tập huấn lập kế hoạch hành động vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho cán bộ Đoàn, giáo viên các cơ sở giáo dục khu vực phía Bắc. 

Chương trình do Trung tâm thanh thiếu niên T.Ư (T.Ư Đoàn) phối hợp với Vụ công tác học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục & Đào tạo) và Cơ quan phát triển quốc tế Australia tổ chức.

Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố chỉ thị của Bộ Giáo dục& Đào tạo về “Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học” giai đoạn 2013-2015.

MỚI - NÓNG