Tại sao một phút có 60 giây?

Người Babylon cổ đại lấy 60, con số phù hợp cho những tính toán thiên văn phức tạp, để làm nền tảng cho hệ số đếm.