Tại sao không gian vũ trụ có màu tối đen?

Vũ trụ có rất nhiều ngôi sao chiếu sáng nhưng con người lại nhìn thấy nó tối đen như mực. Vì sao lại như vậy?