Có 2 kết quả :

Phát hiện mỏ dầu tự phun

Phát hiện mỏ dầu tự phun

TP - Ngày 24-8, nguồn tin từ Văn phòng Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) cho hay, sáng 23-8, giếng khoan thăm dò dầu khí MT-1X tại cấu tạo Mèo Trắng của VSP cho dòng dầu tự phun với lưu lượng 250m3/ngày (1.750 thùng/ngày) từ độ sâu khoảng 3.350 m.