Có 6 kết quả :

Các đại biểu dự lễ cắt băng khánh thành nhà bà Nông Thị Danh, thôn Pắc Dài, xã Tam Kim

Tri ân ở nôi cách mạng

TP - 6 nhà tình nghĩa và hai trường mầm non, những món quà tri ân của Bộ Quốc phòng dành tặng người có công và nhân dân xã Tam Kim (Nguyên Bình, Cao Bằng), nơi ra đời đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.