Có 3 kết quả :

Lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh cho tàu cá

Lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh cho tàu cá

TP - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa cho biết, một trăm tàu có công suất từ 90 cv trở lên thuộc các tổ, đội tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh Khánh Hòa sẽ được lắp đặt miễn phí thiết bị kết nối vệ tinh việc lắp đặt này thuộc Dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thuỷ sản bằng công nghệ vệ tinh – Movimar”.