Có 3 kết quả :

Ngân hàng ngoại muốn làm ăn lâu dài tại Việt Nam

Ngân hàng ngoại muốn làm ăn lâu dài tại Việt Nam

TPO - Ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước trong thời gian qua, rất nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài lớn đều cam kết giữ sẽ hoạt động lâu dài tại Việt Nam, thậm chí có ngân hàng muốn xin cấp phép hoạt động dài hạn lên tới 99 năm.