Có 4 kết quả :

Tác giả Trình Quang Phú (áo khoác đen) giao lưu với bạn bè văn nghệ tại Hội thảo

Người gần gụi với các đấng văn chương

TP - Các đấng, những Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Huy Cận, Võ An Ninh, Văn Cao, Quang Dũng - tưởng đã mặc định trong tác phẩm cùng những ấn tượng đã cố hữu, cố kết trong các thế hệ bạn đọc. Vậy mà vẫn tiếp tục phát lộ trong buổi hội thảo cuốn sách về một thế hệ tài danh. Cả buổi sáng 22/7/2022 ở Hội trường trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam vẫn thiêu thiếu thời gian…
Cuốn “Một chùm thơ” bản chép tay của nhà thơ Xuân Diệu in tại Paris năm 1983, số lượng 300 cuốn, có tranh minh họa màu (Ảnh: Diễn đàn Sách xưa); Họa sĩ Vũ Nhật Thăng bên giá sách của anh (Ảnh: Trần Thanh); Trang cuối cuốn “Thơ thơ” mà nhà sưu tập Trịnh

Vàng trong sách: Lạc vào kho thủ bút Xuân Diệu, Huy Cận

TP - Người xưa nói: Trong sách có ngọc quý. Với giới sưu tập sách xưa và đam mê thư tịch cổ, sách đúng là vàng. Không chỉ là tri thức như giá trị tự thân của chúng, mỗi cuốn sách quý còn hàm chứa những thủ bút, những lời đề tặng, những kỷ niệm, những số phận của người nổi tiếng ở từng thời điểm cuộc đời và lịch sử.