Có 4 kết quả :

GS.TS Trần Ngọc Vương

Không phải hoạt động kinh tế, mà là mưu đồ tính toán kỹ

TP - "Các chuyên gia dầu khí đã nói rõ, đây không phải là hành vi sản xuất, cũng không phải hoạt động khoan thăm dò. Giới nghiên cứu chính trị quốc tế đồng thanh khẳng định đây là hoạt động chính trị, là “chiến tranh không tiếng súng”, là hành vi cắm mốc trưng phần lãnh thổ, lãnh hải".