Súng phóng lựu liên thanh AGS-40: Lửa thần chết trên chiến trường

Súng phóng lựu liên thanh AGS-40 6G27 với kích cỡ đạn 40mm, được ví như lưới lửa thần chết trên chiến trường tương lai.

Có thể bạn quan tâm