Có 2 kết quả :

Cá của người dân phường Thuận An (thị xã Long Mỹ) bị chết hàng loạt do nước bị ô nhiễm

Sông bị ô nhiễm, cả thị xã điêu đứng

TP - Người dân sống cặp theo sông Cái Lớn (thuộc huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) bức xức khi nguồn nước bị ô nhiễm nặng khiến thủy sản nuôi bị chết hàng loạt, nguồn nước sinh hoạt từ con sông này cũng bị cúp khiến sinh hoạt người dân đầy khó khăn.