Có 4 kết quả :

Các công trình lấn chiếm lòng sông vẫn đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Trần Hoàng

Thi nhau “bức tử” sông Ngũ Huyện Khê

TP - Sông Ngũ Huyện Khê, đoạn chảy qua xã Dục Tú, huyện Đông Anh (Hà Nội), gần đây bị nhiều nhà dân lấn chiếm, làm nhà ra gần giữa lòng sông ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiêu thoát nước. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn bàng quan trước những sai phạm này.