Sở Tài nguyên và Môi trường xếp cuối cùng bảng xếp hạng cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ số cải cách hành chính của 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 cho thấy, Sở Xây dựng dẫn đầu, trong khi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xếp cuối cùng trong bảng xếp hạng.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với 3 nhóm cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn gồm: Nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; nhóm các sở, ban, ngành và nhóm UBND cấp huyện, thành phố.

Trong nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ số cải cách hành chính được xác định với 8 nội dung cụ thể, 78 tiêu chí thành phần. Với 90,86 điểm, Kho bạc Nhà nước đã có sự bứt phá ấn tượng, từ cuối bảng xếp hạng năm 2020 vươn lên dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc duy trì giữ vị trí số 2 với 90,02 điểm, tiếp đó là Ngân hàng Nhà nước đạt 89,20 điểm; Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đạt 88,82 điểm; Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc đạt 83,32 điểm và cuối cùng là Chi cục Hải quan tỉnh Vĩnh Phúc với 82,44 điểm.

Đáng chú ý, nhóm các sở, ban ngành gồm 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc được xác định chỉ số cải cách hành chính với 8 nội dung cụ thể ở 77 tiêu chí thành phần.

Với số điểm 92,08, Sở Xây dựng từ vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng năm 2020 vươn lên dẫn đầu năm 2021, tiếp theo đứng thứ 2 là Sở Tài chính đạt 91,85 điểm. Cuối bảng là Sở Tài Nguyên và Môi trường khi chỉ đạt 81,45 điểm.

Nhóm UBND huyện, thành phố được đánh giá ở 8 nội dung với 93 tiêu chí thành phần. Huyện Vĩnh Tường tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2021 với 87,38 điểm, tiếp theo là huyện Yên Lạc với 87,25 điểm. Cuối bảng xếp hạng là huyện Lập Thạch với số điểm ở 84,3 chỉ kém thành phố Phúc Yên 0,61 điểm.

Sở Tài nguyên và Môi trường xếp cuối cùng bảng xếp hạng cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc ảnh 1

Huyện Vĩnh Tường tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2021

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh.

Đồng thời, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2021; chủ động đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

MỚI - NÓNG