Sở Tài chính Hà Nội nhận sai sót tại 'đất vàng' 17 Phạm Hùng

Sở Tài chính Hà Nội nhận sai sót tại 'đất vàng' 17 Phạm Hùng
TPO - Chi cục Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính Hà Nội) vừa có báo cáo thừa nhận nhầm lẫn sai sót trong trong việc ghi báo cáo tài chính "được kiểm tra" thành báo cáo tài chính "được kiểm toán". Nội dung này tuy không làm sai lệch chỉ tiêu vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản AZ nhưng không chính xác với nội dung của hồ sơ.

Thời gian qua, Thanh tra thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận thanh tra toàn diện dự án tại số 17 Phạm Hùng (Nam Từ Liêm). Khu đất này có nguồn gốc là do UBND thành phố cho Công ty Interserco thuê để làm điểm thông quan nội địa thành phố Hà Nội.

Từ năm 2011, Công ty Interserco đã liên danh với Công ty AZ báo cáo đề xuất UBND thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án văn phòng thương mại và nhà ở cao cấp tại 17 Phạm Hùng.

Kết luận Thanh tra chỉ rõ: Trong hồ sơ của Công ty AZ gửi Sở Tài chính Hà Nội để thẩm định năng lực tài chính khi góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Vimediland có báo cáo tài chính của Công ty AZ và báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC nhưng Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2013, 2014, 2015 của Công ty AZ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thanh tra thành phố thì việc Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố Hà Nội lại ghi “căn cứ vào báo cáo tài chính 3 năm liền 2013, 2014, 2015 của Công ty AZ đã được kiểm tra bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn APEC… có đủ năng lực tài chính khi tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần mới” là không chính xác, thiếu thận trọng.

Mới đây, Chi cục Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính Hà Nội) đã có báo cáo giải trình gửi Giám đốc Sở Tài chính nêu rõ: Tại công văn số 2998/STC-TCDN ngày 30/5/2016 của Sở Tài chính thay mặt liên ngành báo cáo UBND thành phố Hà Nội, đối với nội dung năng lực tài chính của Công ty Cổ phần Bất động sản AZ có nêu: "Căn cứ báo cáo tài chính 3 năm liền kề (2013,2014,2015) của Công ty Cổ phần Bất động sản AZ đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC...” là không chính xác và thiếu thận trọng. Trách nhiệm thuộc cán bộ, công chức Chi cục Tài chính doanh nghiệp khi dự thảo báo cáo trình Giám đốc Sở Tài chính ký văn bản báo cáo UBND thành phố.

Trong quá trình tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo UBND thành phố, Chi cục Tài chính doanh nghiệp đã tập hợp và tổng hợp trên cơ sở hồ sơ do Công ty Interserco cung cấp. Tuy nhiên có sự nhầm lẫn, sai sót trong việc ghi báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bất động sản AZ từ báo cáo tài chính "được kiểm tra" bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC thành báo cáo tài chính "được kiểm toán" bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC.

Nội dung này tuy không làm sai lệch chỉ tiêu vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản AZ nhưng không chính xác với nội dung của hồ sơ. Chi cục Tài chính doanh nghiệp tiếp thu và tổ chức rút kinh nghiệm theo chỉ đạo.

MỚI - NÓNG