SGK tăng giá gần 4 lần, ‘ông lớn’ nào hưởng lợi?

TPO - Hiện nay, NXBGDVN đang độc quyền phát hành SGK. Tới đây, với SGK lớp 1, quyền lợi này bị chia sẻ cho NXB ĐH Sư phạm và NXB ĐH Sư phạm TPHCM. Tuy nhiên, tính trên đầu sách thì NXBGDVN vẫn chiếm đến 80%. 
SGK tăng giá gần 4 lần, ‘ông lớn’ nào hưởng lợi? ảnh 1