Có 4 kết quả :

S-Race 2022 – giải chạy “Vì tầm vóc Việt”

S-Race 2022 – giải chạy “Vì tầm vóc Việt”

S-Race 2022 kỳ vọng lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự lớn nhất Việt Nam, với 20.000 học sinh, sinh viên tham gia thi đấu trực tiếp và 2 triệu em hưởng ứng online. Giải đấu do Tập đoàn TH đồng hành tổ chức, tổng giá trị giải thưởng lên tới 660 triệu đồng.