Có 3 kết quả :

Nhiều bảng quảng cáo bán đất tại rừng thông vừa bị phá

Thông Tây Nguyên bị bức tử

TP - Nhiều cánh rừng đang ngút ngàn xanh tốt bỗng úa vàng rồi chuyển sang màu đỏ bầm, chết hàng loạt. Tình trạng này xảy ra khắp các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là Lâm Đồng và Đắk Nông.