Quy trình bầu cử 500 đại biểu Quốc hội khóa mới

TPO - Quy trình bầu cử 500 ĐBQH khóa XV được thực hiện qua 3 vòng hiệp thương, đến ngày 23/5, người dân cả nước sẽ trực tiếp đi bầu.
Quy trình bầu cử 500 đại biểu Quốc hội khóa mới ảnh 1