Quy định mới 13 trường hợp đăng ký biến động đất đai khi cấp sổ đỏ

TPO - Theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT (có hiệu lực từ ngày 1/9/2021), có 13 trường hợp đăng ký biến động đất đai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).
Quy định mới 13 trường hợp đăng ký biến động đất đai khi cấp sổ đỏ ảnh 1
Tin liên quan