Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư gần 2.800 tỷ đồng

TPO - Ngày 5/11, Bộ Tài chính thông báo chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG xăng dầu trong quý III/2015.

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 30/6 là 1.794,4 tỷ đồng; Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III (từ  1/7 đến hết ngày 30/9) là 1.189,513 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý là 355,315 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ là 2,822 tỷ đồng. Hiện số dư quỹ hết ngày 30/9 là 2.776,368 tỷ đồng.

Đây là số liệu tổng hợp theo báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (số liệu trước soát xét). Trong kỳ công bố Quý III, Quỹ BOG của Tổng Cty Thương mại và Đầu tư được sáp nhập với Quỹ BOG của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (-144,949 tỷ đồng).

MỚI - NÓNG