Có 6 kết quả :

Phụ huynh mầm non phải nộp quỹ lớp gấp 3 lần

Phụ huynh mầm non phải nộp quỹ lớp gấp 3 lần

TPO - UBND quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) vừa yêu cầu trường Mầm non 1 trả toàn bộ số tiền vận động phụ huynh đóng quỹ lớp đầu năm vì vượt gấp 3 lần so với kế hoạch triển khai. UBND quận cũng yêu cầu bộ phận chức năng đề xuất hình thức kiểm điểm Hiệu trưởng và các cá nhân liên quan.