Có 4 kết quả :

Bắt đầu nhận đơn phúc khảo bài thi vào lớp 10

Bắt đầu nhận đơn phúc khảo bài thi vào lớp 10

TPO- Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, những thí sinh dự thi vào lớp 10 có thể làm đơn xin phúc khảo từ ngày11-7 đến hết ngày 13-7-2011. Theo đó, thí sinh phải có điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 9 từ 1,0 điểm trở lên.