Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
TPO - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành ba nghị quyết, phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phúc Yên và phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đối với ông Huỳnh Tấn Việt.

Trước khi miễn nhiệm, ông Huỳnh Tấn Việt là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. Từ tháng 7, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Vào tháng 7/2020, HĐND tỉnh Phú Yên đã họp và biểu quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Huỳnh Tấn Việt.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đối với ông Võ Minh Thức, do đến tuổi nghỉ hưu.

Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên ảnh 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Hoàng Quang Hàm

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV đối với ông Hoàng Quang Hàm.

Theo Nghị quyết, ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 1/8/2020.

Ông Hoàng Quang Hàm sinh ngày 3/5/1970, quê ở xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, là tiến sĩ kinh tế ngành kế toán, đại biểu Quốc hội đoàn Phú Thọ.

MỚI - NÓNG