Phát huy tính chủ động, sáng tạo của thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
TP - “Tập trung xây dựng tổ chức Ðoàn vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt và hoạt động của Ðoàn, phù hợp với tâm lý tuổi trẻ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của thanh niên; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ, cán bộ trẻ”.
Phát huy tính chủ động, sáng tạo của thanh niên ảnh 1
Các đại biểu ưu tú tham gia ÐH Ðoàn Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) lần thứ XIII, ÐH được lựa chọn làm điểm trong toàn quân. ẢNH: NGUYỄN MINH

Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với PV Tiền Phong, về công tác tổ chức đại hội (ĐH) Đoàn các cấp trong toàn quân, hướng tới ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Thưa Thiếu tướng, việc tiến hành tổ chức ĐH Đoàn các cấp trong Quân đội đến thời điểm này được thực hiện như thế nào?

Thời gian qua, các đơn vị trong toàn quân đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức ĐH Đoàn các cấp, đảm bảo thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ Quân đội. Để rút kinh nghiệm và thống nhất thực hiện trong toàn quân, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo tổ chức ĐH làm trước ở 3 cấp: cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng. Đến nay, toàn quân đã có 9.200 chi đoàn (95%), 736 liên chi đoàn (92%) và 890 đoàn cơ sở (65%) tổ chức ĐH thành công.

Cùng với việc chỉ đạo, tổ chức ĐH cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, các cơ quan, đơn vị đang tích cực chuẩn bị tổ chức ĐH Đoàn cấp trực thuộc Quân ủy T.Ư và ĐH cấp toàn quân vào đầu tháng 10/2022.

So với nhiệm kỳ trước, ĐH Đoàn các cấp trong toàn quân nhiệm kỳ 2022-2027 có những điểm nhấn gì, thưa Thiếu tướng?

Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy T.Ư - Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, ĐH Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 làm trước từ cấp chi đoàn trở lên để rút kinh nghiệm, thống nhất thực hiện. Đặc biệt, ĐH làm trước cấp cơ sở tại Đoàn cơ sở Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo, tổ chức đạt kết quả tốt, được Tổng cục Chính trị và Ban Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị ĐH các cấp được tiến hành chu đáo, từ công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho đến công tác chuẩn bị trang trí khánh tiết... Trong đó, báo cáo chính trị được các đơn vị chuẩn bị nghiêm túc, xin ý kiến thông qua ở các cấp và thảo luận, góp ý nhiều lần. Đặc biệt, có trên 95% đơn vị tổ chức bầu trực tiếp Bí thư Đoàn tại ĐH, đây là nét mới so với các ĐH trước.

Đồng thời, nhiều đơn vị ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào tiến trình ĐH, từ khai mạc, thông qua báo cáo chính trị, thảo luận, bầu cử... đều có minh họa sinh động. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, văn hóa, văn nghệ chào mừng ĐH được tổ chức sôi nổi, vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo các tổ chức quần chúng và cán bộ, hội viên, đoàn viên trong và ngoài Quân đội tham gia, tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Vì sao ở một số cấp trong Quân đội, khi tổ chức ĐH không tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đoàn, thưa Thiếu tướng?

Đây là nét riêng của tổ chức Đoàn trong Quân đội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Quân đội chỉ tổ chức ở đơn vị cơ sở, gồm cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương trở xuống đến cấp đại đội, trung đội và tương đương. Vì tổ chức Đoàn chỉ thành lập ở cơ sở, nên từ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên đến cấp toàn quân không có tổ chức Đoàn. Do vậy, ĐH Đoàn ở các cấp này không bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; các nhiệm vụ khác của ĐH vẫn thực hiện như ĐH cấp cơ sở.

“Tuổi trẻ Quân đội cần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào thi đua, xung kích vào việc mới, việc khó, việc quan trọng, nhất là trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ...”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của thanh niên ảnh 2

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu

Để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ Quân đội xác định những mục tiêu, nhiệm vụ đột phá nào trong 5 năm tới?

Với số lượng đông đảo, sức trẻ và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Quân đội giữ vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, tuổi trẻ toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các chủ trương, quan điểm của Đảng, Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng về thanh niên và công tác thanh niên. Đồng thời bám sát mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội để xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo các chuẩn mực, tiêu chí “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống chính quy, mẫu mực và ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có khát vọng cống hiến, tham gia xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tích cực đổi mới, sáng tạo trong cả tư duy và hành động, trên mọi lĩnh vực công tác của Quân đội; năng động, dám nghĩ, dám làm, thích ứng nhanh với thực tiễn, nhất là xu thế chuyển đổi số hiện nay.

Nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động với các tổ chức quần chúng trong đơn vị và tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa; xung kích, đi đầu tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là chiến dịch tình nguyện, chương trình an sinh xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,... góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân - dân.

Đồng thời, tuổi trẻ quân đội tham gia hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, Quân đội; tập trung thực hiện tốt hoạt động giao lưu với sĩ quan trẻ quân đội các nước và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Cảm ơn Thiếu tướng!

MỚI - NÓNG