Phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá cấp độ dịch ở các địa phương

Phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá cấp độ dịch ở các địa phương
TPO - Bộ Y tế vừa xây dựng video hướng dẫn phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá cấp độ dịch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
MỚI - NÓNG