Có 2 kết quả :

Trò nghèo mắc bệnh nan y

Trò nghèo mắc bệnh nan y

TP - Nhà nghèo, cậu học trò Huỳnh Tấn Hậu (11 tuổi, xã Điện Trung 2, Điện Bàn, Quảng Nam) còn mắc một chứng bệnh nan y - máu khó đông. Gia đình khánh kiệt sau những năm dài chạy chữa.