Ôtô dưới 9 chỗ ngồi không bắt buộc lắp bình cứu hỏa

TPO - Nghị định mới vừa được Chính phủ ban hành gần đây đã bỏ quy định ôtô dưới 9 chỗ ngồi phải lắp đặt bình cứu hỏa trên xe.
Vào ngày 24/11 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.
Đáng chú ý là Điều 8 của nghị định này đã có quy đinh cụ thể về việc bảo đảm an toàn PCCC cho phương tiện giao thông cơ giới.
Theo đó, quy định chỉ yêu cầu các "phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ ngồi trở lên phải đảm bảo điều kiện hoạt động đã được kiểm định; vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy".
Mặt khác, những điều kiện cần đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ khác cũng được áp dụng nhưng chỉ dành cho các phượng tiên giao thông cơ giới đường bộ trên 9 chỗ ngồi.
Như vậy, các ôtô dưới 9 chỗ ngồi hiện không bắt buộc phải lắp đặt bình cứu hỏa, và điều này sẽ bắt đầu khi Nghị định số 136/2020 có hiệu lực thi hành - từ ngày 10/01/2021,
Nghị định mới được ban hành để thay thế Nghị định số 79/2014 trước đây, với quy định tất cả các phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên đều phải có phương tiện chữa cháy (bình cứu hóa) trên xe. Thực tế, quy định trên đã gây ra nhiều ý kiến tranh luận trái chiều khi đó.
MỚI - NÓNG