Ông Vũ Đức Hằng làm Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình

Ông Vũ Đức Hằng (thứ 4, từ trái sáng) được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long
Ông Vũ Đức Hằng (thứ 4, từ trái sáng) được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Ông Vũ Đức Hằng vừa được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình.

Ngày 4/11, ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình vừa tổ chức công bố quyết định về việc điều động ông Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm ông Hằng giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian bổ nhiệm từ ngày 1/11/2019 đến sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình cũng quyết định phân công ông Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy từ ngày 1/11/2019 đến khi kiện toàn chức danh Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Chức danh Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác tổ chức cán bộ và càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, sau khi thảo luận kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã quyết định phân công ông Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy là cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, bảo đảm sự liên tục và yêu cầu của công tác cán bộ hiện nay.

Ông Diên cũng nêu rõ yêu cầu, trên cương vị công tác mới, tân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Vũ Đức Hằng phải phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác, tích cực học hỏi, lắng nghe ý kiến của các đồng chí lãnh đạo đi trước, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

MỚI - NÓNG