Ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Đắc Vinh.ảnh Như Ý
Ông Nguyễn Đắc Vinh.ảnh Như Ý
TPO - Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới.

Ngày 11/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020– 2025 đã chính thức khai mạc. Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 24 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 người; bầu 7 người làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 5 đại biểu chính thức đại diện cho tập thể Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận và chúc mừng thành tích mà Đảng bộ Văn phòng Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, trong thời gian này, Văn phòng Trung ương phải nắm chắc tình hình đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc Trung ương, kịp thời tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức thành công đại hội. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công việc để tổ chức Đại hội XIII của Đảng thành công. Đồng thời, phải chuẩn bị ngay cho các công việc phục vụ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Ngoài ra, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong các cấp ủy và chính quyền về công tác tổ chức, cán bộ; phải sớm củng cố đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu, theo dõi địa phương, ban, ngành, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ, đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG
Thành ủy TPHCM phân công cán bộ
Thành ủy TPHCM phân công cán bộ
TPO - Thường trực Thành ủy TPHCM phân công ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), đảm nhiệm phụ trách, điều hành hoạt động của báo SGGP cho đến khi có nhân sự giữ chức tổng biên tập báo.