Ông Đinh Tiến Dũng làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Tại Quyết định số 52/QĐ-BCĐĐHG vừa được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá ký phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sẽ làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Ban Chỉ đạo còn có 9 thành viên là lãnh đạo các Bộ Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo Quyết định 690/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 cũng vừa ký Quyết định số 51/QĐ-BCĐGNBV về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thứ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát, sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo; chủ trì làm việc với các bộ, ngành về việc thống nhất các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách giảm nghèo thuộc lĩnh vực quản lý; đôn đốc các bộ, ngành thực hiện việc rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo thuộc lĩnh vực quản lý; báo cáo kết quả đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững trước ngày 30/9/2014 để hoàn thiện trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo.

Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo gồm Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo bền vững, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm Tổ trưởng; thành viên là lãnh đạo cấp Vụ thuộc các bộ, ngành trên. Tổ Thư ký có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai; tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững của các bộ, ngành.

Theo Theo TTXVN/Vietnam+
MỚI - NÓNG
Cấp phép khai quật khảo cổ đầm Nhà Mạc
Cấp phép khai quật khảo cổ đầm Nhà Mạc
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khai quật khảo cổ tại đầm Nhà Mạc (xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).