Những thành tựu kinh tế, xã hội nổi bật trong 5 năm 2016-2020

TPO - Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19, song với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, kinh tế, xã hội đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Những thành tựu kinh tế, xã hội nổi bật trong 5 năm 2016-2020 ảnh 1