Những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

TPO - Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV họp từ ngày 21/10 đến 27/11. Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, công tác đối ngoại; miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật.
Những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV ảnh 1