Có 6 kết quả :

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Bổ sung quyền quản lý cán bộ với ĐBQH chuyên trách

TPO - Công tác quản lý cán bộ đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách ở địa phương bao gồm nhiều nội dung và có tính đặc thù, đòi hỏi phải có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ ở trung ương và địa phương.
Quốc hội bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật

Uỷ ban Pháp luật Quốc hội có Chủ nhiệm mới

TPO - Với tỷ lệ trên 91% đại biểu đồng ý, ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, chiều 25/11. Trước đó, ông Hoàng Thanh Tùng cũng được Quốc hội bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.