Nhờ kiểm soát tốt COVID-19, công nghiệp tỉnh Bắc Giang tăng trưởng hơn 30%

Nhờ kiểm soát tốt dịch, công nghiệp tỉnh Bắc Giang tăng trưởng mạnh
Nhờ kiểm soát tốt dịch, công nghiệp tỉnh Bắc Giang tăng trưởng mạnh
Nhờ kiểm soát tốt dịch COVID – 19, sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang tăng trưởng 31,5%, đạt giá trị 25.810 tỷ đồng.

Ngày 14/1, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 1/2021; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị.

Theo Sở Kết hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, trong tháng 1/2021, sản xuất công nghiệp duy trì đà phục hồi khá ổn định. Chỉ số sản xuất tăng 1% so với tháng trước, tăng 31,2% so với cùng kỳ. Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt đã tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) đạt 25.810 tỷ đồng, tăng 6.175 tỷ đồng (tăng 31,5%) so với cùng kỳ.

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang, năm 2020, các KCN tỉnh Bắc Giang thu hút được 30 dự án, bao gồm: 8 dự án đầu tư trong nước (DDI) và 22 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 273,7 tỷ đồng và 342,66 triệu USD. Lũy kế tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh bổ sung  quy đổi khoảng 895,14 triệu USD, đạt 179% nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2020.

Nhờ kiểm soát tốt COVID-19, công nghiệp tỉnh Bắc Giang tăng trưởng hơn 30% ảnh 1 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị 

Tính đến nay, có 400 dự án đầu tư vào các KCN tỉnh Bắc Giang còn hiệu lực, trong đó có 302 dự án FDI (vốn nước ngoài) và 98 dự án DDI (vốn trong nước), với số vốn đầu tư đăng ký là 5,3111  tỷ USD và 9.122,9 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI  ước đạt khoảng 3,5 tỷ USD, bằng 66,4% tổng vốn đầu tư đăng ký; của các dự án DDI ước đạt 6.000 tỷ đồng, bằng 65,8% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tính đến 20/11/2020, theo số liệu tổng hợp của Cục đầu tư nước ngoài, thu hút vốn FDI (cả cấp mới và điều chỉnh) của tỉnh Bắc Giang đứng thứ 8 về vốn so với toàn quốc. Với kết quả trên, Bắc Giang tiếp tục nằm trong nhóm 10 tỉnh có kết quả thu hút vốn FDI dẫn đầu cả nước. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, thu hút vốn đầu tư FDI vào các KCN của tỉnh Bắc Giang duy trì trong nhóm đầu.

Nhờ kiểm soát tốt COVID-19, công nghiệp tỉnh Bắc Giang tăng trưởng hơn 30% ảnh 2 Nhờ kiểm soát tốt dịch, công nghiệp tỉnh Bắc Giang tăng trưởng mạnh

Tổng giá trị sản xuât công nghiệp (doanh thu hàng hóa và dịch vụ từ hoạt động SXKD) năm 2020 của các doanh nghiệp trong các KCN ước đạt khoảng 205.000 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với năm 2019.

MỚI - NÓNG