Nhiều DN bảo hiểm phi nhân thọ bị lỗ

Nhiều DN bảo hiểm phi nhân thọ bị lỗ
TP - Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, hiện Việt Nam có 57 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, trong đó có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 14 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm.

> 14 loại thu nhập có thể được miễn thuế
> Bảo hiểm SVIC - Thành công trong gian khó

Tuy nhiên, trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ, có tới 17/29 doanh nghiệp lỗ, với tổng số lỗ của cả thị trường là 161,9 tỷ đồng.

Các công ty này gồm Liberty, AIG, Groupama, Cathay, ACE... Riêng VASS (Bảo hiểm Viễn Đông) lỗ cả hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc và hoạt động đầu tư tài chính.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG