Nhiều cách làm mới trong Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn

Chị Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội thảo
Chị Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội thảo
TPO - Tại Hội thảo chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, bộ phận" do Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức sáng ngày 10/9 cho thấy: công đoàn nhiều ban, đơn vị, doanh nghiệp đã triển khai nhiều mô hình hoạt động mới sáng tạo, hiệu quả…

Để khuyến khích, đông viên người lao động hăng hái trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đoàn đã tổ chức bình xét hàng tháng, hàng quý và 6 tháng đánh giá mức độ, kết quả công việc. Kết quả là hàng quý thường xuyên ghi nhận, khen thưởng từ 10-12 cán bộ bằng hình thức biểu dương, cấp giấy chứng nhận, khen thưởng 500 nghìn đồng/người.

Nhiều cách làm mới trong Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn ảnh 1

Nhiều đề xuất cụ thể được nêu ra từ Hội thảo

Công đoàn Ban Tuyên giáo đề xuất Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan khuyến khích mỗi công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận đăng ký 1 tài khoản Facebook của đơn vị hoặc tạo 01 trang Fanpage trên facebook (có gắn tên của đơn vị) để kết nối với trang facebook “Công đoàn Việt Nam” nhằm theo dõi, chia sẻ các nội dung tuyên truyền, thông tin.

Tại Nhà xuất bản Kim Đồng, Công đoàn đã tham gia hiệu quả vào việc xây dựng văn hóa công sở, giữ gìn sự đoàn kết trong cơ quan. Công đoàn tích cực tuyên truyền cán bộ, nhân viên thực hiện kỷ luật phát ngôn trên mạng xã hội, làm việc tận tụy và ứng xử văn minh.

 Phát huy tinh thần xung phong tình nguyện, cán bộ công đoàn một số đơn vị đã tham gia kêu gọi xã hội hóa cho hoạt động công đoàn đạt hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động…

Phát biểu tại Hội thảo “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, bộ phận”, chị Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Trung ương Đoàn cho biết, Công đoàn có vững mạnh mới có đủ vị thế để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

“Trên cơ sở các ý kiến tham góp, từ tình hình hoạt động thực tiễn của Công đoàn các đơn vị, thường trực Công đoàn gom lại các nội dung và giải pháp chính cho việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề của BCH Công đoàn cơ quan về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, bộ phận”, chị Lê Hồng Hạnh khẳng định.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn đánh giá cao tinh thần dám nghĩ dám làm sáng tạo, đổi mới trong hoạt động của Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng lưu ý, cần rà soát đánh giá lại và điều chỉnh một số hoạt động phong trào cho phù hợp với yêu cầu mới; tiếp thu các ý kiến, mô hình từ Hội thảo để từ đó nhân rộng trong thực tiễn hoạt động…

MỚI - NÓNG