Việt Nam – ASEAN: Hội nhập và Phát triển

Nhất trí những lĩnh vực ưu tiên về văn hóa xã hội trong năm 2010

Nhất trí những lĩnh vực ưu tiên về văn hóa xã hội trong năm 2010
Ngày 6/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16 đã diễn ra cuộc họp trù bị Hội nghị các quan chức cấp cao văn hóa xã hội ASEAN (SOCA).
Nhất trí những lĩnh vực ưu tiên về văn hóa xã hội trong năm 2010 ảnh 1

Ngày 6/4/2010, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị trù bị các quan chức cao cấp Văn hoá Xã hội ASEAN. Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh chung. ảnh: TTXVN 

Đây là một trong các hội nghị quan trọng nhằm chuẩn bị cho phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN 16 (8 - 9/4).

Cuộc họp trù bị của các quan chức cao cấp thuộc Cộng đồng Văn hóa Xã hội đã thảo luận về tiến độ thực hiện kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN (ASCC), ghi nhận những thành tựu đạt được, đồng thời cũng chỉ ra thách thức trong việc xây dựng cộng đồng từ nay đến 2015.

Cuộc họp đã nhất trí những lĩnh vực ưu tiên cho năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010 gồm:

Đối phó với những thách thức toàn cầu như bệnh dịch, biến đổi khí hậu, quản lý thảm họa, thiên tai, xây dựng trung tâm điều phối cứu trợ nhân đạo ASEAN (AHA); Phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế; Tăng cường phúc lợi xã hội và phát triển cho phụ nữ và trẻ em ASEAN; Tăng cường hợp tác văn hóa tiến tới nâng cao nhận thức về ASEAN và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Cuộc họp đã nhất trí đệ trình Kế hoạch truyền thông của Cộng đồng ASCC lên các Bộ trưởng để thông qua. Ngoài ra, cuộc họp cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng ASCC bao gồm Lễ ra mắt Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN, đồng thời, chuẩn bị xây dựng 3 văn kiện sắp tới để đệ trình lên Cấp cao ASEAN 17 xem xét liên quan đến các vấn đề: phát triển nguồn nhân lực, hợp tác văn hóa, phúc lợi và phát triển của phụ nữ và trẻ em.

Cộng đồng Văn hóa, Xã hội ASEAN có mục tiêu tổng quát là phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ASEAN, tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến bình đẳng và công bằng xã hội, bản sắc văn hóa, môi trường, tác động của toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ.

MỚI - NÓNG