Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của các hộ dân xã Tiên Du (Phù Ninh, Phú Thọ) kiến nghị sự việc: Tháng 4/2014, các hộ dân được UBND xã Tiên Du thông báo phần diện tích đất mà họ đã khai hoang, phục hóa trước đây sẽ bị thu hồi để xây dựng bến bãi trung chuyển nguyên vật liệu. 

Tháng 9/2014, khi chưa nhận được văn bản chính thức về sự việc trên của cơ quan có trách nhiệm, các hộ dân tiến hành gieo vụ mới trên phần đất trên thì bị một số người lạ mặt đến ngăn cản và cho rằng diện tích đất này đã được bán cho họ. Dân đã kiến nghị tới UBND xã Tiên Du nhưng chưa được giải quyết.


Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND xã Tiên Du, UBND huyện Phù Ninh, UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra, xem xét.

MỚI - NÓNG