Người đẹp nào khiến cơ đồ Chúa Trịnh sụp đổ?

TPO - Khi vào phủ chúa, bà chỉ là một nữ tỳ, sau được phong làm chính cung của mình, gọi là Tuyên Phi. Bà là ai mà khiến cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ?
Trạng nguyên nào trong lịch sử dính đến vụ án 'hóa hổ' giết vua?

1. Trạng nguyên nào trong lịch sử dính đến vụ án 'hóa hổ' giết vua?

 • icon

  Lê Văn Thịnh

 • icon

  Chu Văn An

 • icon

  Nguyễn Trãi

Hồ Dâm Đàm là tên gọi khác của hồ nào?

2. Hồ Dâm Đàm là tên gọi khác của hồ nào?

 • icon

  Hồ Tây

 • icon

  Hồ Trúc Bạch

 • icon

  Hồ Hoàn Kiếm

Ai là người giết nhiều vua chúa nhất trong lịch sử Việt Nam?

3. Ai là người giết nhiều vua chúa nhất trong lịch sử Việt Nam?

 • icon

  Trịnh Tráng

 • icon

  Trịnh Tùng

 • icon

  Trịnh Lạc

Người con trai hai lần nổi loạn nhằm lật đổ Trịnh Tùng là ai?

4. Người con trai hai lần nổi loạn nhằm lật đổ Trịnh Tùng là ai?

 • icon

  Trịnh Xuân

 • icon

  Trịnh Cán

 • icon

  Trịnh Tráng

 Sau khi làm loạn lần thứ 2, Trịnh Xuân bị xử phạt thế nào?

5. Sau khi làm loạn lần thứ 2, Trịnh Xuân bị xử phạt thế nào?

 • icon

  Lấy voi giẫm cho chết

 • icon

  Sai người chặt tay cho chết

 • icon

  Cho người chặt chân cho chết

Người họ Trịnh nào được ví là Tào Tháo của Việt Nam?

6. Người họ Trịnh nào được ví là Tào Tháo của Việt Nam?

 • icon

  Trịnh Sâm

 • icon

  Trịnh Tùng

 • icon

  Trịnh Cán

Chúa Trịnh nào sợ trời đánh phải sống trong hầm dưới đất?

7. Chúa Trịnh nào sợ trời đánh phải sống trong hầm dưới đất?

 • icon

  Trịnh Giang

 • icon

  Trịnh Tuệ

 • icon

  Trịnh Xuân

Vị Trạng nguyên nào bị đồn thổi do cùng họ với nhà chúa nên mới được lấy đỗ?

8. Vị Trạng nguyên nào bị đồn thổi do cùng họ với nhà chúa nên mới được lấy đỗ?

 • icon

  Trịnh Diễm

 • icon

  Trịnh Giang

 • icon

  Trịnh Huệ

Người đẹp nào đã khiến cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ?

9. Người đẹp nào đã khiến cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ?

 • icon

  Đặng Thị Huệ

 • icon

  Đặng Lân

 • icon

  Triệu Phi Yến

Thời nhà Trịnh (1545 – 1787) có tổng cộng bao đời chúa?

10. Thời nhà Trịnh (1545 – 1787) có tổng cộng bao đời chúa?

 • icon

  10 chúa

 • icon

  10 chúa

 • icon

  11 chúa

 • icon

  12 chúa

Ai là người mở đầu sự nghiệp của họ Trịnh?

11. Ai là người mở đầu sự nghiệp của họ Trịnh?

 • icon

  Trịnh Kiểm

 • icon

  Trịnh Cán

 • icon

  Trịnh Xuân

MỚI - NÓNG