Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng

TPO - Sáng 7/3, Thí sinh dự thi Người đẹp Kinh Bắc đến làng gốm cổ Phù Lãng nằm bên bờ sông Cầu thơ mộng thuộc xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Các người đẹp đã có dịp xem, trải nghiệm cách làm gốm độc đáo và hào hứng khoe sắc bên những tác phẩm làm từ đất nung mộc mạc dung dị .
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 1 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 2 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 3 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 4 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 5 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 6 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 7 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 8 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 9 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 10 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 11 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 12 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 13 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 14 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 15 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 16 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 17 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 18 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 19 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 20 
Người đẹp Kinh Bắc làm duyên bên gốm Phù Lãng ảnh 21