Có 1031 kết quả :

Độc đáo cách bắt cá linh ở dầu nguồn lũ

Cách bắt cá linh độc đáo của người dân miền Tây

TPO - Thay vì để bắt được cá linh thì phải sử dụng lưới, chài, dớn hay các dụng cụ đánh bắt khác, tuy nhiên người dân ở đầu nguồn lũ Đồng Tháp có cách bắt sáng tạo vô cùng độc đáo mà không phải sử dụng dụng cụ đánh bắt và mất thời gian, công sức.