Người đẹp Kinh Bắc kiêu sang trong trang phục dạ hội

Người đẹp Kinh Bắc kiêu sang trong trang phục dạ hội
TPO - Trong trang phục dạ hội, các thí sinh tham dự Hội thi Người đẹp Kinh Bắc 2014 thật kiêu sang.
Người đẹp Kinh Bắc kiêu sang trong trang phục dạ hội ảnh 1
Người đẹp Kinh Bắc kiêu sang trong trang phục dạ hội ảnh 2
Người đẹp Kinh Bắc kiêu sang trong trang phục dạ hội ảnh 3
Người đẹp Kinh Bắc kiêu sang trong trang phục dạ hội ảnh 4
Người đẹp Kinh Bắc kiêu sang trong trang phục dạ hội ảnh 5
Người đẹp Kinh Bắc kiêu sang trong trang phục dạ hội ảnh 6
Người đẹp Kinh Bắc kiêu sang trong trang phục dạ hội ảnh 7
Người đẹp Kinh Bắc kiêu sang trong trang phục dạ hội ảnh 8
Người đẹp Kinh Bắc kiêu sang trong trang phục dạ hội ảnh 9
Tin liên quan