Người anh hùng nào sinh năm Tân Sửu được suy tôn là Bố cái Đại vương?

TPO - Ông sinh năm Tân Sửu 761, quê ở làng Đường Lâm, nay thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Sinh thời, ông là người khoẻ mạnh và dũng lược. Chính ông đã phát động và lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa lớn, đập tan chính quyền đô hộ của nhà Đường, xây dựng nền độc lập tự chủ trong một thời gian khá dài, được nhân dân suy tôn là Bố cái Đại vương.
Người anh hùng nào sau đây được suy tôn là Bố cái Đại vương?

1. Người anh hùng nào sau đây được suy tôn là Bố cái Đại vương?

 • icon

  Phùng Hưng

 • icon

  Phùng An

 • icon

  Ngô Quyền

Phùng Hưng đã khởi binh chống lại ách đô hộ của triều đình nhà nào ở phương Bắc để giành nền tự chủ cho Giao Châu?

2. Phùng Hưng đã khởi binh chống lại ách đô hộ của triều đình nhà nào ở phương Bắc để giành nền tự chủ cho Giao Châu?

 • icon

  Nhà Đường

 • icon

  Nhà Tống

Sau khi Phùng Hưng mất, ai là người kế vị?

3. Sau khi Phùng Hưng mất, ai là người kế vị?

 • icon

  Em trai Phùng Hưng

 • icon

  Con trai Phùng Hưng

Phùng An để mất quyền kiểm soát Giao Châu vào tay nhà Đường như thế nào?

4. Phùng An để mất quyền kiểm soát Giao Châu vào tay nhà Đường như thế nào?

 • icon

  Đánh trận bị thua

 • icon

  Không đánh mà xin hàng

Vị tướng nào say đây cũng sinh năm Tân Sửu 1241 được phong tước Chiêu minh Đại vương, từng được cử làm Thượng tướng Thái sư?

5. Vị tướng nào say đây cũng sinh năm Tân Sửu 1241 được phong tước Chiêu minh Đại vương, từng được cử làm Thượng tướng Thái sư?

 • icon

  Trần Quang Khải

 • icon

  Trần Nguyên Hãn

 • icon

  Trần Di Ái

Danh sĩ nào nổi tiếng đời Trần, là chắt nội của Trần Quang Khải sinh vào năm Ất Sửu?

6. Danh sĩ nào nổi tiếng đời Trần, là chắt nội của Trần Quang Khải sinh vào năm Ất Sửu?

 • icon

  Trần Khánh Dư

 • icon

  Trần Nhật Duật

 • icon

  Trần Nguyên Đán

Vị anh hùng dân tộc nào là người sáng lập vương triều nhà Lê, sinh năm Sửu và mất cũng vào năm Sửu?

7. Vị anh hùng dân tộc nào là người sáng lập vương triều nhà Lê, sinh năm Sửu và mất cũng vào năm Sửu?

 • icon

  Lê Thánh Tông

 • icon

  Lê Trung Tông

 • icon

  Lê Lợi

MỚI - NÓNG