Có 2 kết quả :

Stress - Bệnh của thế kỷ 21

Stress - Bệnh của thế kỷ 21

TPO - Về mặt sinh học con người không được chuẩn bị để thich nghi với cuộc sống diễn ra với tốc độ nhanh như hiện nay – BS Jose Antonio Signo, chuyên gia nổi tiếng Tây Ban Nha về các bệnh căng thẳng thần kinh và stress khẳng định.