Có 1 kết quả :

Cột mốc mới của nghệ thuật đương đại Việt Nam

Cột mốc mới của nghệ thuật đương đại Việt Nam

Ngay trước thềm năm mới 2021, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo (FCAM) chính thức ra mắt công chúng trong không gian của của Flamingo Đại Lải Resort. Đây là bảo tàng nghệ thuật đương đại đúng nghĩa đầu tiên tại Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung.