Ngành Tuyên giáo và những thành tựu của đất nước trong năm 2020

TPO - Sáng 30/12, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương... cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Ngành Tuyên giáo và những thành tựu của đất nước trong năm 2020 ảnh 1 Ngành tuyên giáo và những thành tựu của đất nước trong năm 2020

Tại Hội nghị, ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết, trong năm 2020, toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức triển khai công tác tuyên giáo, thích ứng với tình hình thực tiễn, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ để tích cực hoàn thành nhiệm vụ.

Toàn ngành đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; thông tin tuyên truyền kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ngành Tuyên giáo và những thành tựu của đất nước trong năm 2020 ảnh 2 Ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội nghị

Chủ động, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, dân tộc, bảo đảm trang trọng, sâu sắc, ý nghĩa, nhận được sự đánh giá cao của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; tạo bầu không khí vui tươi, hồ hởi trong xã hội, qua đó đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp tình yêu đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ông Võ Văn Phuông cũng khẳng định, trong năm 2020, toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức triển khai công tác tuyên giáo.

Nhìn lại công tác nhiệm kỳ Đại hội XII, vượt qua những khó khăn thách thức, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, ngành Tuyên giáo đã tập trung hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, đa dạng, có nhiều việc mới và khó, chưa có tiền lệ với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; một số mặt đạt chất lượng tốt, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Toàn ngành đã làm tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngành Tuyên giáo và những thành tựu của đất nước trong năm 2020 ảnh 3 Ngành Tuyên giáo và những thành tựu nổi bật trong năm 2020

Trong đó, nổi bật là các nhiệm vụ:

Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, lý luận, góp phần quan trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, kết nối “ý Đảng” với “lòng dân”, tăng cường lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng Việt Nam.

Thứ ba, tăng cường chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội.

Thứ tư, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam; chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc, bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, phát triển thể dục thể thao.

Thứ năm, quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ tuyên giáo tinh thông nghiệp vụ, vững vàng về chính trị; đội ngũ cán bộ tuyên giáo từng bước trưởng thành.

MỚI - NÓNG